"Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»"
 • Proiectul ”Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»” este implementat de Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA, proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.v: Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare, Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
 • Cadrul legal de derulare a proiectului este contractul de finanțare POCU/295/3/8/120043 din data de 14.09.2018, semnat între Ministerul Fondurilor Europene (în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman) și Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA (în calitate de Beneficiar).
 • Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 517.974,19 lei, din care 220.735,48 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă (187.625,17 lei din Fondul Social European și 33.110,31 din bugetul național), 220.736,73 lei valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului (surse proprii) și 76.501,98 lei valoarea neeligibilă (reprezentând TVA în sumă de 75.652,98 și 849 lei cheltuieli din surse proprii cu informarea și publicitatea proiectului).
 • Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.
 • Data începere proiect:  17.09.2018
 • Data încheiere proiect: 16.09.2019

 • PDF Strategia de dezvoltare pe termen lung a Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA


Detalii și informații suplimentare referitoare la Proiectul "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»" și derularea acestuia, puteți obține de la:

 • sediu Unitate Implementare a Proiectului (UIP): Bd. I.C. Brătianu nr. 50
 • e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • persoana de contact:   Ing. Zegheru Catalin – Manager Proiect POCU
 • Tel: 004 0245614403 / int.154
 • Fax: 004 0245210299

‌‌ ‌‌ ‌‌ Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr. 50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro