POCU
 • Programul Operațional Capital Uman (PO CU)   stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

 • Obiectivul general al Proiectului / Scopul Proiectului:

  Asigurarea de instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite pentu 55 angajati din Compania de Apa Târgoviste - Dâmbovita S.A, in vederea adaptarii activitatii acesteia la dinamica sectorului energie si managementului de mediu.

 • Obiectivele specifice ale Proiectului:
 • OS1. Constientizarea a minimum 55 de persoane care asigura managementul Companiei cu privire la importanta si necesitatea participarii la programe de formare continuă, in vederea recrutarii si incrierii in grupul tinta a 55 persoane
 • OS2. Cresterea performantelor in plan profesional si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale pentru 45 de persoane din grupul tinta (care ocupa pozitii de management in cadrul Companiei de Apa Târgoviste - Dâmbovita SA)
 • OS3. Imbunatatirea organizarii muncii eco-productive prin transfer de expertiza pentru 45 persoane din grupul tinta si prin instrumente inovatoare de organizare a muncii
 • OS4. Cresterea potentialului de anticipare a schimbarilor si de adaptare a activitatii firmei la dinamica sectorului in care activeaza prin transfer de expertiza pentru 45 manageri si introducere de noi instrumente/practici
 • OS5. Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane pentru un numar de 10 persoane angajate in departamentele de resurse umane
 • Rezultate:
 • 45 de persoane care asigură managementul strategic al companiei își îmbunătățesc nivelul de calificare ca urmare a sprijinului primit
 • 10 persoane din departamentul de resurse umane care își îmbunătățesc nivelul de calificare in managementul și planificarea resurselor umane
 • Beneficiarul Proiectului este Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA , societate pe acţiuni ce funcţionează ca operator regional.

  Principala activitate a Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa SA o reprezintă furnizarea de apă potabilă şi colectarea şi epurarea apelor uzate.

‌‌ ‌‌ ‌‌ Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr. 50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro