Legislatie
 • Legislaţie europeană

  • REGULAMENTUL (UE) Nr. 1304/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013, privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului
  • REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17.12.2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
 • Legislaţie naţională

  • OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • HG 399/27.05.2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
  • OUG 64/03.06.2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare
  • Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

‌‌ ‌‌ ‌‌ Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr. 50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro